Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κατάλογος sites Κατάλογος sites
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Axsys 3100 alarmiert bei Einbruch bevor der Täter im Haus ist

Axsys 3100 ist ein kompaktes Funk-Alarmsystem und umfasst alle Funktionen und Komponenten einer professionellen Einbruchmeldeanlage. Eine Alarmanlage bietet drei Vorteile: Abschreckung, Personenschutz eine rasche Meldung an die Interventionskräfte.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Einfache Montage

Die Komponenten kommunizieren per Funk. Daher ist nur eine minimale Verkabelungen im Gebäude nötig.

.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Einfache Bedienung

Axsys 3100 lässt sich einfach über eine Smartphone-App steuern. Die Anlage
kann damit einerseits scharf- oder unscharf geschaltet werden, andererseits ist auch das Abrufen von aktuellen Fotos vom Anlagenstandort möglich. Auch die Alarmierung kann mittels Push Funktion über die App geschehen.

Alternativ ist die traditionelle Bedienung problemlos möglich: Benachrichtigung über Sprachnachricht und Scharf- / Unscharfschaltung der Anlage mit Zahlencode am Bedienteil.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Geprüft

Alle Komponenten entsprechen der Sicherheitsnorm EN 50131 - Grad 2.
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Vielfältig einsetzbar

Die Axsys 3100 bietet sowohl Personen- als auch Wertschutz. Sie ist in Wohnungen, Einfamileinhäusern sowie in Büro- und Verkaufsräumen einsetzbar.

 

:

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Smart home

Mit Axsys 3100 wird Ihr Zuhause digital: Steuern Sie das Licht, die Heizung oder den Wassersprinkler über Ihr Mobiltelefon

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Alarmierung

  • Sie werden bei einem Alarmereignis  über Telefonanruf mit gesprochener Meldung oder via App Push-Meldung alarmiert
  • Akustische und optische Alarmierung mittels Aussensirene und Innensirene
  • Professionelle Alarmempfangs-zentrale mit digitaler Protokollierung empfohlen
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sirene

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Bedienteil

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Kamera

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web