Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Nur gute Qualität kann Sicherheit garantieren

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sämtliche Datenschutzschränke in unserem Angebot werden verschiedenen Härtetests unterzogen. Dadurch können wir Ihnen garantieren, dass wir ausschliesslich Produkte hoher Qualität empfehlen.

Konkret werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

Feuerwiderstandstest

Sturztest

Sprengtest

Magnetfeldprüfung