Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κατάλογος sites Κατάλογος sites
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Brände können durch effiziente Technologien bereits im Keim erstickt werden

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Der technische Brandschutz umfasst folgende Bereiche:

  1. Elektrotechnischer Brandschutz (z.B. Beleuchtung)
  2. Kleinlöschgeräte
  3. Brandentdeckung und Alarmierung
  4. Löschanlagen
  5. Brandfallsteuerungen (z.B. für Türen, Lüftungen, Aufzüge)
  6. Gasmeldeanlagen

Im technischen Brandschutz liegen unsere Kernkompetenzen einerseits im elektrotechnischen Brandschutz wie Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung (Signalisation) und andererseits im Bereich der Brandfallsteuerungen für Türen.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web