ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Rauchmelder und Brandmeldeanlagen retten Leben

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ABUS Rauchwarnmelder

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Jeden Tag sorgen Wohnungsbrände für Lebensgefahr. Rauchmelder sind als Frühwarnsystem rund um die Uhr einsatzbereit, um eine ungewöhnliche Rauch- oder Wärmeentwicklung sofort zu erkennen und zu melden.

Wir offerieren Brandmeldesysteme in unterschiedlichen Ausführungen an. Unser Angebot beginnt mit einem einfachen Rauchmelder, welcher mit einem akustischen Alarm die Personen rechtzeitig vor der Gefahr warnt. Wir bieten Ihnen aber auch komplette Brandmeldeanlagen, welche direkt die notwendigen Interventionskräfte alarmieren und die Brandabschnittstüren automatisch schliessen.

Das folgende Produkt, welches vor allem für den Privathaushalt konzipiert ist, können Sie direkt über unsere Website bestellen:

ABUS Rauchwarnmelder

  • Detektionsverfahren: photoelektrische Reflexion
  • Integrierte, lautstarke Sirene (85db)
  • Erfassungsbereich 40m3 innerhalb eines Raumes
  • Schnelle und einfache Montage
  • Funktionstest-Taste
  • Batteriebetrieb, d.h. netzunabhängig
  • Tonsignal bei schwacher Batterie
  • VdS zertifiziert (Prüfinstitut der deutschen Versicherungen)

Im Lieferumfang ist eine 9V Blockbatterie enthalten.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Schützen Sie sich und Ihre Mitbewohner und bestellen Sie einen Rauchwarnmelder.