ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mit Dokumentenschränken werden Dokumente vor Feuer geschützt

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Geprüfte Dokumentenschränke (Dokumententresore) müssen einem strengen Feuertest widerstehen können: Sie werden während 60 oder 120 Minuten in einem 1090° C heissen Ofen erhitzt. Anschliessend werden sie einem Sturztest aus 9,15 Metern Höhe unterzogen. Unmittelbar nach dem Sturztest werden die Dokumentenschränke gekühlt und die darin gelagerten Papierdokumente entnommen. Der Test gilt als bestanden, wenn die Dokumente immer noch lesbar und reproduzierbar sind. Bei der Wertung wird zwischen "P 60" und "P 120" unterschieden, wobei die Zahl die Anzahl Minuten zeigt, während welcher der Tresor dem Feuertest mindestens stand hält.

Gegen Einbruchversuche weisen Dokumentenschränke oft keine hohe Widerstandszeit auf. Die Füllmaterialien bieten einen hohen Wirkungsgrad gegen Feuer und sind meistens sehr leicht. Die Innenseite von Dokumentenschränken besteht aus Stahlblech und die Tablare sind aus Blech. Dokumentenschränke sind zur Lagerung von Datenträgern nicht geeignet. Zu diesem Zweck empfehlen wir spezielle Datenschutzschränke.

Gerne beraten wir Sie individuell und offerieren Ihnen einen passenden Dokumentenschrank. Wir legen dabei insbesondere grossen Wert auf die folgenden Kriterien:

  • Feuerschutz P 60 oder P 120 nach EN 1047-1
  • Geprüfte Sicherheit (Zertifizierung nach EN 1143-1 in VdS-Klasse I)
  • Passende Inneneinrichtung (Tablare, abschliessbare Innenfächer, Schubladen)
  • Wand- und Bodenbefestigungslöcher für eine korrekte Verankerung
  • Mechanisches oder elektronisches Schloss

Dokumentenschränke bieten wir in unterschiedlichen Ausführungen und Grössen an. Bitte nehmen Sie zwecks Beratung Kontakt mit uns auf.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Beispiel eines Dokumentenschrankes