ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

50% der Einbrecher kommen durch die Türe – meistens tagsüber!

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wir bieten geprüfte Türen und Türsicherungen, welche den europäischen Normen EN 1627-1630 entsprechen oder nach VDS zertifiziert sind. Gerne rüsten wir Ihre bestehende Türe nach oder stellen für Sie eine neue Türe in der Widerstandsklasse RC 3 zusammen.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

 

Sicherheitstüren bestehen aus den oben abgebildeten Elementen. Nähere Informationen  zu den einzelnen Elementen finden Sie in der Infobox am rechten Rand dieser Seite.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
Türsicherungen bestehen aus folgenden Elementen:
ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Denkmalschutz

Wir sichern denkmalgeschützte Objekte fachmännisch und ohne ästhetische Abstriche.

WEITERLESEN

IKON 3-Punkt-Türsicherung

Bestehende Türen lassen sich beispielsweise mit einer 3-Punkt-Türsicherung nachrüsten.

IKON-FLYER